sieuthitvbox.com Android TV Box bi?n TV th??ng thành TV th?ng minh

sieuthitvbox.com
Title: Android TV Box bi?n TV th??ng thành TV th?ng minh
Keywords:
Description: Chúng t?i t? hào là nhà phan ph?i android smart tv box, tv stick, hd smart box internet, ph? ki?n android tv box chính h?ng giá r? hàng ??u t?i TPHCM
sieuthitvbox.com is ranked 4027389 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,709. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. sieuthitvbox.com has 43% seo score.

sieuthitvbox.com Information

Website / Domain: sieuthitvbox.com
Website IP Address: 210.211.116.173
Domain DNS Server: ns2.pavietnam.vn,nsbak.pavietnam.net,ns1.pavietnam.vn

sieuthitvbox.com Rank

Alexa Rank: 4027389
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sieuthitvbox.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,709
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $387
Yearly Revenue: $4,709
Daily Unique Visitors 1,187
Monthly Unique Visitors: 35,610
Yearly Unique Visitors: 433,255

sieuthitvbox.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 04 Aug 2016 00:28:43 GMT
Server nginx

sieuthitvbox.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

sieuthitvbox.com Traffic Sources Chart

sieuthitvbox.com Similar Website

Domain Site Title

sieuthitvbox.com Alexa Rank History Chart

sieuthitvbox.com aleax

sieuthitvbox.com Html To Plain Text

Android TV Box bi?n TV th??ng thành TV th?ng minh Toggle navigation ENYBOX ZIDOO MINI PC HIMEDIA MINIX HDMI KH?NG D?Y TH??NG HI?U KHáC ANDROID TV BOX - PH? KI?N TIVI BOX - SMART INTERNET BOX TV GIá R? S?n ph?m yêu thích T?t c? danh m?cENYBOXHDMI Kh?ng DayHIMEDIAMEASYMINI-PCMINIXMYGICAPh? ki?n Android TV BoxTH??NG HI?U KHáCTV BOXZIDOO 0 Gi? hàng 09.0185.0185 Toggle navigation Trang ch? Gi?i thi?u TV BOX ENYBOX ZIDOO MINI PC HIMEDIA MINIX MYGICA MEASY HDMI KH?NG D?Y TH??NG HI?U KHáC PH? KI?N TV BOX T? v?n mua s?m T? v?n k? thu?t UP ROM H??NG D?N S? D?NG ?ng d?ng Tin t?c Liên h? ANDROID TV BOX ENYBOX ZIDOO MINI PC HIMEDIA MINIX HDMI KH?NG D?Y TH??NG HI?U KHáC N?i b?t M?i Khuy?n m?i Minix Neo Z64 Phiên b?n Android 3.900.000? 3.190.000? - 18% Xem ti?p Mygica ATV1900AC 3.550.000? 2.750.000? - 23% Xem ti?p MINIX NEO X8-H PLUS 3.550.000? 2.950.000? - 17% Xem ti?p Himedia Q10 IV 3.990.000? 3.390.000? - 15% Xem ti?p EnyBox M8S Plus 2.650.000? 1.590.000? - 40% Xem ti?p Zidoo X1 II 1.890.000? 1.390.000? - 26% Xem ti?p Zidoo X9 3.390.000? 2.890.000? - 15% Xem ti?p Zidoo X6 Pro 2.890.000? 2.290.000? - 21% Xem ti?p EnyBox M8S Plus 2.650.000? 1.590.000? - 40% Xem ti?p Zidoo X1 II 1.890.000? 1.390.000? - 26% Xem ti?p Zidoo X9 3.390.000? 2.890.000? - 15% Xem ti?p Zidoo X6 Pro 2.890.000? 2.290.000? - 21% Xem ti?p ENYBOX EnyBox M8S Plus 2.650.000? 1.590.000? - 40% Xem ti?p Enybox MXQ 1.650.000? 890.000? - 46% Xem ti?p Enybox M8S 2.450.000? 1.290.000? - 47% Xem ti?p ENYBOX M8 2.550.000? 1.390.000? - 45% Xem ti?p ZIDOO Zidoo X1 II 1.890.000? 1.390.000? - 26% Xem ti?p Zidoo X9 3.390.000? 2.890.000? - 15% Xem ti?p Zidoo X6 Pro 2.890.000? 2.290.000? - 21% Xem ti?p Zidoo X5 2.390.000? 1.590.000? - 33% Xem ti?p Zidoo X1 1.790.000? 1.290.000? - 28% Xem ti?p MINI-PC TV Stick Mini PC MK808B 1.250.000? 990.000? - 21% Xem ti?p Mini PC V8 II 2.000.000? 1.590.000? - 21% Xem ti?p Mini PC CS918 1.650.000? 1.390.000? - 16% Xem ti?p Mini PC CS968 2.390.000? 1.990.000? - 17% Xem ti?p Mini PC Q7 2.350.000? 1.790.000? - 24% Xem ti?p HIMEDIA Himedia H8 IV 3.500.000? 2.850.000? - 19% Xem ti?p Himedia Q8 IV 2.600.000? 2.290.000? - 12% Xem ti?p Himedia Q10 IV 3.990.000? 3.390.000? - 15% Xem ti?p Himedia Q5 IV 3.200.000? 2.850.000? - 11% Xem ti?p Himedia Q3 IV 2.100.000? 1.790.000? - 15% Xem ti?p Himedia Q1 IV 1.690.000? 1.490.000? - 12% Xem ti?p MINIX Combo Minix Neo U1 3.890.000? 3.390.000? - 13% Xem ti?p Minix NEO U1 3.550.000? 2.890.000? - 19% Xem ti?p Minix NEO X7 mini 2.690.000? 2.290.000? - 15% Xem ti?p Minix NEO X5 2.290.000? 1.590.000? - 31% Xem ti?p Minix Neo Z64 Phiên b?n Windows 8.1 4.200.000? 3.690.000? - 12% Xem ti?p Minix Neo Z64 Phiên b?n Android 3.900.000? 3.190.000? - 18% Xem ti?p Minix Neo X7 3.000.000? 2.590.000? - 14% Xem ti?p Minix Neo X6 2.500.000? 1.990.000? - 20% Xem ti?p Minix Neo X5 ERICSSON 2.000.000? 1.790.000? - 11% Xem ti?p Minix Neo X5 mini 2.100.000? 1.590.000? - 24% Xem ti?p MINIX NEO X8-H PLUS + Air Mouse KM800 3.990.000? 3.340.000? - 16% Xem ti?p MINIX NEO X8-H PLUS + Minix Neo A2 Lite 3.900.000? 3.340.000? - 14% Xem ti?p MINIX NEO X8-H PLUS 3.550.000? 2.950.000? - 17% Xem ti?p MYGICA MyGica ATV3200 2.600.000? 2.150.000? - 17% Xem ti?p Mygica ATV1220 2.350.000? 2.100.000? - 11% Xem ti?p Mygica ATV585 2.150.000? 1.900.000? - 12% Xem ti?p Mygica ATV1200 2.150.000? 1.700.000? - 21% Xem ti?p Mygica ITV1600E 2.000.000? 1.650.000? - 18% Xem ti?p Mygica ITV600A 2.000.000? 1.650.000? - 18% Xem ti?p Mygica ATV1900AC 3.550.000? 2.750.000? - 23% Xem ti?p Mygica ATV1800E Plus 2.900.000? 2.490.000? - 14% Xem ti?p MEASY Measy B4K 2.100.000? 1.900.000? - 10% Xem ti?p COMBO TV BOX MEASY B4A & MEASY RC11 3.390.000? 2.590.000? - 24% Xem ti?p Measy B4S 2.490.000? 2.390.000? - 4% Xem ti?p Measy B4A 2.790.000? 1.990.000? - 29% Xem ti?p TH??NG HI?U KHáC Pipo X8 3.300.000? 3.190.000? - 3% Xem ti?p iMAX i18 Plus 3.490.000? Xem ti?p Dune HD TV-102 2.990.000? 2.900.000? - 3% Xem ti?p Tizzbird S20T 3.600.000? Xem ti?p HDMI Kh?ng Day Ezcast M2s – HDMI kh?ng day 1.100.000? 790.000? - 28% Xem ti?p Ph? ki?n Android TV Box Chu?t bay Airmouse Minix Neo A2 Lite – BH 12 Tháng 850.000? 700.000? - 18% Xem ti?p Keyboard + Touchpad Mini UKB600 650.000? 520.000? - 20% Xem ti?p Minix Neo M1 – Chu?t bay 500.000? 350.000? - 30% Xem ti?p Air Mouse Keyboard Mini RC11 650.000? 500.000? - 23% Xem ti?p Mini Keyboard UKB500 650.000? 400.000? - 38% Xem ti?p Measy H2V HDMI To VGA 450.000? 390.000? - 13% Xem ti?p GamePad G910 750.000? 690.000? - 8% Xem ti?p Chu?t bay AirMouse KM800 – BH 06 Tháng 750.000? 450.000? - 40% Xem ti?p Chu?t bay Airmouse Minix Neo A2 Lite – BH 06 Tháng 850.000? 600.000? - 29% Xem ti?p Chu?t bay AirMouse KM800 – BH 12 Tháng 750.000? 600.000? - 20% Xem ti?p Tay game Tronsmart G01 900.000? 750.000? - 17% Xem ti?p ? FREE SHIP Toàn qu?c 09.0185.0185 8:30 am - 22:00 pm THU TI?N Nh?n ti?n khi giao hàng ??I TR? HàNG Trong 7 ngày T? v?n k? thu?t 28/12/15 Tan Bùi Minh 0 ?ng d?ng xem truy?n hình FlyTV trên ANDROID TV BOX FlyTV là ?ng d?ng mi?n phí có th? xem ???c trên 200 kênh truy?n t?ng h?p trong và ngoài n??c, ch?t l??ng c? HD và SD, h? tr? xem nhanh và khá ?n ??nh. Do t?c ?? phát tri?n c?a Android Box quá nhanh, sau m?t th?i gian phát tri?n trong m?ng mobile, FlyTV ?? b?t ??u tung ra phiên b?n Android Box, v?i giao di?n khá ??n gi?n, d? s? d?ng v?i ?i?u khi?n t? xa. ?ay ???c cho là ?i?m c?ng c?a FlyTV so v?i các app khác nh? FPT play, HTVonline… Trong l?n tung ra phiên b?n m?i… 15/12/15 Tan Bùi Minh 0 L?i kh?ng full màn hình trên các ?ng d?ng xem phim HDViet và DangCapHD Nh? các b?n c?ng ?? bi?t HD Viet và Dang cap HD là 2 ?ng d?ng ch?a kho phim HD ch?t l??ng cao và r?t ???c yêu thích.Tuy nhiên 2 ?ng d?ng này l?i hay b? l?i kh?ng full màn hình trên m?t s? dòng Android TV Box , bài vi?t sau ?ay s? giúp b?n kh?c ph?c l?i kh?ng full màn hình c?a 2 ?ng d?ng trên. Th?ng th??ng ,trên các thi?t b? android tv box nh? M8S hay MXQ th??ng b? l?i kh?ng full màn hình trên ?ng d?ng HDViet và DangcapHD ???c. L?i kh?ng full màn hình trên HDViet Cách kh?c ph?c… 09/12/15 Tan Bùi Minh 1 Android TV Box t?t nh?t ?? ch?i game n?m 2015 H?y ngh? xem gi?a th?i bu?i c?ng nghi?p hóa chúng ta lu?n ph?i làm vi?c d??i m?t lo?t nh?ng áp l?c t? c?ng vi?c , gia ?ình và x? h?i.?? gi?i t?a nh?ng áp l?c ?ó ngoài vi?c ?i du l?ch cùng gia ?ình,b?n bè còn m?t gi?i pháp c?ng ko kém ph?n h?ng thú ?ó là ng?i tr??c chi?c Android TV Box ch?i nh?ng game mà mình yêu thích.V?y làm sao ?? có th? l?a ch?n cho mình m?t chi?c Android TV Box có th? ch?i game theo ?úng nhu c?u gi?i trí c?a mình? Chúng t?i s? gi?i… 04/08/15 Tan Bùi Minh 0 H??ng d?n t? cài ??t Addon/Plugin cho XBMC – Kodi 15.0 XBMC – Kodi là m?t ch??ng trình ?a ph??ng ti?n kh?ng th? thi?u cho ng??i dùng Android TV Box. Ch??ng trình r?t m?nh và ti?n l?i trong vi?c gi?i trí. H? tr? h?u h?t các ti?n ích nh? xem phim online, xem truy?n hình online, nghe nh?c ch?t l??ng cao, xem liveshow Thúy Nga, liveshow Van S?n, xem tr?c ti?p bóng ?á, hát karaoke… Hi?n nay ch??ng trình XBMC ?? ???c ??i tên thành ch??ng trình Kodi v?i phiên b?n 15.0. V?i nhi?u c?i ti?n giúp ?ng d?ng ch?y m??t mà và nhanh h?n, ??ng th?i ??ng b? v?i nhi?u… TH?NG TIN LIêN H? ( G?I ?I?N ?? BI?T N?I CòN HàNG 09.0185.0185 - 0974.226.862 ) MINHTANSOFT.COM CHI NHáNH S? 1 - QU?N 6 97/3 Kinh D??ng V??ng, P.12, Q.6, TP.H? Chí Minh (C?nh Nhà Hàng S??n Cay - Có Ch? ?? Xe ? T?) ?i?n tho?i : 09.0185.0185 - 0974.226.862 (Xem b?n ??) ---------------------------------------------------------------------------------- CHI NHáNH S? 2 - QU?N T?N BìNH 449/22A Tr??ng Chinh, P.14, Q.Tan Bình, TP.H? Chí Minh (??i di?n tr??ng m?m non B?o Ng?c) ?i?n tho?i : 09.0185.0185 - 0974.226.862 ---------------------------------------------------------------------------------- CHI NHáNH S? 3 - MOBIFONE QU?N 12 46 T? Ng?c Van, P.Th?nh Xuan, Q.12, TP.H? Chí Minh ?i?n tho?i : 09.0185.0185 - 0974.226.862 ---------------------------------------------------------------------------------- CHI NHáNH S? 4 - MOBIFONE QU?N T?N PHú 321 Tay Th?nh, P.Tay Th?nh, Q.Tan Phú, TP.H? Chí Minh ?i?n tho?i : 09.0185.0185 - 0974.226.862 ---------------------------------------------------------------------------------- CHI NHáNH S? 5 - MOBIFONE QU?N PHú NHU?N 118 Hoàng V?n Th?, P.9, Q.Phú Nhu?n, TP.H? Chí Minh ?i?n tho?i : 09.0185.0185 - 0974.226.862 ---------------------------------------------------------------------------------- CHI NHáNH S? 6 - Hà N?I S? 2, Ng? 178 Tay S?n, ??ng ?a, Hà N?i ?i?n tho?i Mr.Toàn: 0986 433 601 ---------------------------------------------------------------------------------- CHI NHáNH S? 7 - TP ?à N?NG S? 708 Nguy?n L??ng B?ng, Liên Chi?u, ?à N?ng ?i?n tho?i Mr.T?: 0945 299 977 ---------------------------------------------------------------------------------- CHI NHáNH S? 8 - T?NH GIA LAI S? 36 Tr?n Quy Cáp, Pleiku, Gia Lai ?i?n tho?i Mr.Tran: 0964.8888.97 K?T N?I V?I CHúNG T?I H? TR? KHáCH HàNG Gi?i thi?u chung T? v?n k? thu?t T? v?n mua s?m Ph?n M?m In Tem Vàng Ph?n M?m Mua Bán Vàng Ph?n M?m C?m ?? Vàng Ph?n M?m Qu?n Ly Ti?m Vàng TH?NG TIN S?n ph?m ??c bi?t Phi?u quà t?ng Quy ??nh b?o hành ??i tr? Thanh toán và giao hàng Tr? giúp Cau h?i th??ng g?p D?CH V? S?n ph?m ??c bi?t Phi?u quà t?ng Quy ??nh b?o hành ??i tr? Thanh toán và giao hàng Tr? giúp Cau h?i th??ng g?p ??NG KY NH?N TH?NG TIN KHUY?N M?I ??ng ky ?? nh?n ch??ng trình khuy?n m?i, th?ng tin gi?m giá, tin t?c và h?n th? n?a! ? Copyright 2015 by SIEUTHITVBOX.COM - Nhà phan ph?i android tv box chính h?ng MINIX, MYGICA, HIMEDIA uy tín, ch?t l??ng. All rights reserved. Thi?t k? website b?i MINHTAN CO.,LTD

sieuthitvbox.com Whois

Registrar WHOIS Server: whois.pavietnam.vn
Registrar URL: http://www.pavietnam.vn
Registrar: P.A. Viet Nam Company Limited
Registrar IANA ID: 1649
Registrar Abuse Contact Email: abuse@pavietnam.vn
Registrar Abuse Contact Phone: +84-19009477
Registration Service Provided By: P.A VIET NAM COMPANY LIMITED
Domain Name: sieuthitvbox.com
Updated Date: 2016-05-07
Creation Date: 2015-05-07 00:00:00
Expiration Date: 2017-05-07 00:00:00
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant Name: Bui Minh Tan
Registrant Organization:
Registrant Street: 97/3 Kinh Duong Vuong, Phuong 12, Quan 6
Registrant City: TP HCM
Registrant State/Province: TP HCM
Registrant Postal Code: 700000
Registrant Country: VN
Registrant Phone: +84.974226862
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:+84.
Registrant Email: 21mc.tan@gmail.com
Admin Name: Bui Minh Tan
Admin Organization:
Admin Street: 97/3 Kinh Duong Vuong, Phuong 12, Quan 6
Admin City: TP HCM
Admin State/Province: TP HCM
Admin Postal Code: 700000
Admin Country: VN
Admin Phone: +84.974226862
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Email: 21mc.tan@gmail.com
Tech Name: Bui Minh Tan
Tech Organization:
Tech Street: 97/3 Kinh Duong Vuong, Phuong 12, Quan 6
Tech City: TP HCM
Tech State/Province: TP HCM
Tech Postal Code: 700000
Tech Country: VN
Tech Phone: +84.974226862
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Email: 21mc.tan@gmail.com
Name Server: NSBAK.PAVIETNAM.NET
Name Server: NS1.PAVIETNAM.VN
Name Server: NS2.PAVIETNAM.VN
DNSSEC:Unsigned
The data in this whois database is provided to you for information purposes
only, that is, to assist you in obtaining information about or related to a
domain name registration record. We make this information available "as is",
and do not guarantee its accuracy. By submitting a whois query, you agree
that you will use this data only for lawful purposes and that, under no
circumstances will you use this data to:
(1) enable high volume, automated, electronic processes that stress or load
this whois database system providing you this information; or
(2) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or
by telephone.
The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data is
expressly prohibited without prior written consent from us. The Registrar of
record is P.A. Viet Nam Company Limited.
We reserve the right to modify these terms at any time.
By submitting this query, you agree to abide by these terms.
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System:http://wdprs.internic.net/
Last update of WHOIS database: Mon May 16 05:54:58 GMT 201